POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W związku z tym informujemy, że przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem przez Szkołę Języków Obcych CREATIVE ENGLISH Paulina Krukowska(dalej zwaną CE)Twoich danych osobowych.

O jakich danych mówimy?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi o dane zbierane w ramach podpisywania umów i regulaminów z CE Dotyczy to głownie danych teleadresowych.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych jest: CREATIVE ENGLISH Paulina Krukowska, ul.Czereśniowa 6, 95-200 Pabianice, NIP: 731-198-18-25

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane zbierane są głównie po to, aby sprawnie dostarczać produkty i wykonywać usługi, z których korzystasz w naszej szkole, sprawdzać poziom Twojej z nich satysfakcji oraz oferować Ci rozwiązania najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb i oczekiwań. Twoje dane osobowe wykorzystujemy również w celach statystycznych i archiwalnych.

Okres przetwarzania Twoich danych przez CE jest uzależniony od celu przetwarzania. Wynika zwykle z okresu trwania umowy, zewnętrznych wymogów prawnych (np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych), okresu przedawnienia roszczeń, a także regulacji pozwalających zapewnić bieżące działanie CE

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?

Masz prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania przez Szkołę Twoich danych oraz ich kopię. Masz także prawo zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, oraz prawo do przenoszenia dostarczonych danych. W każdym momencie możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy ze CE.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 533212224 lub poprzez formularz na kontaktowy na stronie www.creative-english.pl